Geoinformaatika

Avaleht

Jüri Roosaare, Kiira Mõisja, Raivo Aunap, “Geoinformaatika: õpik kõrgkoolidele”.
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 830 lk.
ISBN 978-9949-03-008-8 (trükis), 978-9949-03-018-7 (pdf)

Käesolev kõrgkooliõpik keskendub geoinformaatika kui interdistsiplinaarse valdkonna süsteemsele käsitlusele. Ühtede kaante vahele on koondatud vajalikud alusteadmised nii geo- kui ka info-poolelt ning ruumiandmeid ja nende omadusi, analüüsi, esitamist ja kasutamist selgitavad osad. Samuti leiavad käsitlust geoinformaatika igapäevase rakendamisega seotud institutsioonilised ja sotsiaalsed küljed.
Peale kõrgkooliõpiku rolli tahab raamat aidata kaasa eestikeelse erialaterminoloogia korrastamisele, asendamaks kõnekeelseid mugandusi korrektsete emakeelsete mõistetega. Selle soovi valguses võiks teos leida koha ka paljude erinevate ruumiandmetega kokku puutuvate inimeste raamaturiiulil.

Autorid: Raivo Aunap, Kiira Mõisja, Tõnu Oja, Jüri Roosaare, Edgar Sepp
Koostaja: Jüri Roosaare
Jooniste kujundaja: Raivo Aunap
Retsensendid: Anne Kull ja Reimo Rivis
Keeletoimetaja: Leelo Jago
Küljendaja: Tiia Ilus
Kaanekujundaja: Kalle Paalits (kaanel on kasutatud Kaupo Kalda fotot)

Õpik ilmus 2019. aasta mais Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandel. Sellel lehel tehakse kättesaadavaks õpiku peatükid pdf-failidena, samuti on tulevikus võimalik siit ligi pääseda lisamaterjalidele.

Õpik ilmus riikliku programmi “Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017” toetusel. Õpiku valmimist toetasid Haridus- ja teadusministeerium SA Archimedes vahendusel, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond ning ökoloogia ja maateaduste instituut.